Phòng Kinh Doanh

0901 555 881

Dat.vutien3@novaland.com.vn

2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Gửi mail đến Phòng Kinh Doanh